Μενού Κλείσιμο

Ερωταπαντήσεις

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν το κτηματολόγιο στη περιφερική ενότητα Ζακύνθου αλλά και γενικότερα. Για περισσότερες απορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Στα μέσα Μαρτίου αναμένεται να αρχίσει η συλλογή δηλώσεων στην Ιθάκη, την Κεφαλλονιά και τη Ζάκυνθο όπου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να εξυπηρετούνται από το Γραφείο Κτηματογράφησης θα λειτουργήσει.
Η διάρκεια της συλλογής δηλώσεων είναι τρεις μήνες για τους κατοίκους του εσωτερικού και έξι για του εξωτερικού. Το εξάμηνο όμως έχει γίνει κανόνας για όλους.

Πρέπει να καταθέσει:

  1. Απλό φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας(συμβόλαιο)
  2. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού μεταγραφής.
  3. Τοπογραφικό διάγραμμα (Σε κάποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικό και σε άλλες προαιρετικό) ή εντοπισμός του ακινήτου.
  4.  Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ή Ε9 ή λογαριασμού ΔΕΗ (έγγραφο που να προκύπτει το ΑΦΜ).

Η δήλωση ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης ή και ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Κτηματολογίου όπου η πρόσβαση γίνεται μέσω των κωδικών Taxisnet. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να πληκτρολογήσουν τη διεύθυνση www.ktimatologio.gr κάνοντας κλικ στο πλαίσιο “Κτηματολόγιο/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες”.

Αυτό γίνεται προσκομίζοντας κάποιο από τα παρακάτω έγγραφα:

α) Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (με συντεταγμένες στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87).

β) Ανεξάρτητο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο είτε περιλαμβάνει στοιχεία εντοπισμού, όπως κάποιον ευρύτερο χάρτη (π.χ. Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, google maps, ορθοφωτοχάρτη ΟΚΧΕ) ή αναλυτικό οδοιπορικό σκαρίφημα, είτε συνδυάζεται με κάποια από τις επόμενες περιπτώσεις.

γ) Απόσπασμα από την «Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών».

δ) Συντεταγμένες του κέντρου του ακινήτου κάνοντας χρήση GPS του κινητού τηλεφώνου.

Προσοχή! Οι δύο τελευταίοι παραπάνω τρόποι (γ, δ,) για τον εντοπισμό του ακινήτου δεν είναι ακριβείς και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν ένα τοπογραφικό διάγραμμα. Βοηθούν πολύ, όμως, σε έναν κατ’ αρχήν εντοπισμό του ακινήτου, ο οποίος σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα στοιχεία του Γραφείου Κτηματογράφησης θα οδηγήσουν τους μηχανικούς που απασχολούνται σε αυτό στην τελική οριοθέτηση του κάθε ακινήτου.

Το Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα με συντεταγμένες στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ’87, διασφαλίζει τον ορθό εντοπισμό και την οριοθέτηση του ακινήτου τους με ακρίβεια, στο Κτηματολόγιο. Σε κάθε περίπτωση για τον ορθό εντοπισμό στον χάρτη, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον μηχανικό, που θα σας βοηθήσει αφενός μεν στον σωστό εντοπισμό του ακινήτου στον χάρτη του κτηματολογίου κι αφετέρου θα σας προστατεύσει από πιθανά προβλήματα στο μέλλον, όπως π.χ. είναι οι ενστάσεις στο κτηματολόγιο.

Πράγματι ο εντοπισμός του ακινήτου πάνω σε χάρτη είναι μία εύκολη διαδικασία, για τους νέους ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Οι μεγαλύτεροι όμως σε ηλικία που είναι και αυτοί που γνωρίζουν καλά την ιδιοκτησία τους, δυσκολεύονται να βρούνε τη θέση του ακινήτου τους, ιδιαίτερα μάλιστα όταν βρίσκεται σε αγροτικές ορεινές περιοχές με μεγάλη φυτική κάλυψη και χωρίς κοντινά σημεία αναφοράς (δρόμους, σπίτια, ακτογραμμή). Σε αυτή την περίπτωση για τον εντοπισμό του ακινήτου χρειάζεται να έχετε σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο διαθέτει συντεταγμένες χ και ψ στο εθνικό σύστημα συντεταγμένων, που χρησιμοποιεί και το Κτηματολόγιο.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ του Κτηματολογίου, είναι ένα σύγχρονο χαρτογραφικό προϊόν, που συνδυάζει την μετρητική ποιότητα και ακρίβεια ενός τοπογραφικού διαγράμματος με τον πλούτο και την ποιότητα πληροφορίας που μπορεί να μας δώσει μία υψηλής ανάλυσης ψηφιακή αεροφωτογραφία. Εχει όμως μικρή απόκλιση από την πραγματικότητα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το τοπογραφικό διάγραμμα.

Η επισύναψη του τοπογραφικού είναι απαραίτητη όταν

α) το αναφέρει το συμβόλαιο,
β) δεν υπάρχουν εμφανή όρια,
γ) έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια,
δ) γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου.
ε) Έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξης εφαρµογής κ.λπ.).

Η επισύναψη εξαρτημένου τοπογραφικού είναι απαραίτητη όταν γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου

Ναι, μπορείτε. Να ξέρετε όμως ότι οι επιδοτήσεις στηρίζονται στο μέγεθος της καλλιέργειας και όχι στα όρια του κτήματος. Επομένως μπορεί να είναι σωστός ο εντοπισμός του ακινήτου σας, όμως δεν έχει μεγάλη ακρίβεια. Οι μετρήσεις με ένα GPS χειρός έχουν απόκλιση από 3 έως 10 μέτρα, με αποτέλεσμα να βρεθεί τμήμα της ιδιοκτησίας μέσα στο χωράφι του γείτονα και να υπάρχουν συνέπειες.

Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε νέο τοπογραφικό. Πρέπει όμως να δείξετε την ακριβή θέση του ακινήτου στον χάρτη του κτηματολογίου, για να μπορέσει ο υπεύθυνος της μελέτης να μετατρέψει το τοπογραφικό σε εξαρτημένο και να εφαρμόσει το εμβαδό και τις διαστάσεις του ακινήτου. Επίσης για μεγαλύτερη ακρίβεια, θα μπορούσατε να αναθέσετε σε τοπογράφο μηχανικό να ελέγξει το περίγραμμα του ακινήτου και να το συμπληρώσει με τις σύγχρονες συντεταγμένες, με μια μικρή όμως επιβάρυνση.

Στο κτηματολόγιο δηλώνουμε το εμβαδό του συμβολαίου, δηλαδή τα 2 στρέμματα ακόμα κι αν στο συμβόλαιο αναγράφεται η λέξη «περίπου δύο στρέμματα». Επίσης στο έντυπο σημειώνετε και την ημερομηνία σύνταξης του νέου τοπογραφικού, με το νέο καταμετρηθέν εμβαδό. Το τοπογραφικό το επισυνάπτετε στη δήλωση. Ο μελετητής, που έχει αναλάβει την κτηματογράφηση της περιοχής, θα εξετάσει όλα τα στοιχεία και θα καταγράψει το τελικό εμβαδό στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες. Εσείς, ως ιδιοκτήτης θα λάβετε γνώση κατά τη διαδικασία της προανάρτησης και της ανάρτησης, για το εμβαδό που έχει καταχωρηθεί.

Το τοπογραφικό διάγραμμα δεν αποτελεί τίτλο ιδιοκτησίας, που να σας κατοχυρώνει. Η αποτύπωση από τον τοπογράφο γίνεται με την υπόδειξη των ορίων από τον ιδιοκτήτη. Το κτηματολόγιο έχει τον δικό του συνολικό χάρτη (ορθοφωτοχάρτη του κτηματολογίου) που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση και λαμβάνει υπόψη και τη δήλωση του κάθε ιδιοκτήτη, μαζί με το τοπογραφικό που κατέθεσε. Υπάρχουν όμως, πολλές επικαλύψεις στα τοπογραφικά γειτονικών γεωτεμαχίων, κυρίως αγροτικών.

Κατά τη διαδικασία σύνταξης του κτηματολογίου και πριν την ανάρτηση κτηματολογικών διαγραμμάτων, μπορείτε να υποβάλετε νέο τοπογραφικό. Στη συνέχεια, κατά τη διαδικασία της ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων από το κτηματολόγιο σε περίπτωση που εντοπισθούν διαφορές στο σχήμα και το εμβαδόν των ακινήτων, οι οποίες είναι εκτός των αποδεκτών ορίων απόκλισης, θα πρέπει να υποβληθεί ένσταση από τον ιδιοκτήτη. Η ένσταση συνοδεύεται υποχρεωτικά από εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και εξετάζεται από την επιτροπή ενστάσεων. Εφόσον οι διορθώσεις επηρεάζουν άλλο ακίνητο ο ενιστάμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιήσει την ένστασή του στους θιγομένους διαφορετικά η ένστασή του απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την επιτροπή.

Μετά το στάδιο συλλογής των δηλώσεων η κτηματογράφηση συνεχίζεται με την επεξεργασία των δηλώσεων και την ακριβή οριοθέτηση των γεωτεμαχίων. Σ΄ αυτή τη φάση ο μελετητής επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία των δηλώσεων ιδιοκτησίας, όπως: συμβόλαια, τοπογραφικά, δασικό χάρτη, άλλα διαγράμματα καθώς και την πραγματική κατάσταση και τοποθετεί την θέση των ακινήτων στον χάρτη, με την καλύτερη ακρίβεια που μπορεί. Τα αποτέλεσμα της επεξεργασίας γίνονται γνωστά στους πολίτες κατά την διαδικασία της ανάρτησης. Σε αυτή τη φάση είναι καλό να ελέγξετε μαζί με τα στοιχεία της δήλωσης (ταυτότητας, Α.Φ.Μ. κ.λπ.) και τα ακριβή γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου (εμβαδό, θέση κ.ά) ώστε να διορθώσετε τυχόν σφάλματα. Σε περίπτωση λάθους απαιτείται η προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.
Όχι. Η προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού στο Κτηματολόγιο είναι μονόδρομος για τα ακίνητα που έχουν αξία και είναι αξιοποιήσιμα. Γιατί; Επειδή ακόμη και για ένα τετραγωνικό μέτρο λανθασμένης καταγραφής μπορεί να μειωθεί ή να απαγορευτεί η δόμηση- αφού υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί η αρτιότητα του οικοπέδου- και να μειωθεί σημαντικά η αξία του ακινήτου. 

Ο εντοπισμός του ακινήτου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Κτηματολογίου δεν αποτελεί τοπογραφικό διάγραμμα. Επιπλέον, ο εντοπισμός από την ηλεκτρονική εφαρμογή δηλώσεων δεν αντιστοιχεί στην ακρίβεια ενός τοπογραφικού διαγράμματος.

1. Για κληρονομικά δικαιώματα που υπάρχει διαθήκη:

υποβάλλονται υποχρεωτικά
α) ο τίτλος ιδιοκτησίας του θανόντος (εφόσον υπάρχει),
β) Η ληξιαρχική πράξη θανάτου
γ) Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης ή δικαστική απόφαση με την οποία αυτή κηρύχθηκε κύρια, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη
δ) Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών από Κ.Ε.Π. ή ληξιαρχείο Δήμου
ε) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης από ειρηνοδικείο και πρωτοδικείο.
στ) Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης διαθήκης από ειρηνοδικείο και πρωτοδικείο για κάθε κληρονόμο.

2.Για κληρονομικά δικαιώματα χωρίς να υπάρχει διαθήκη:

υποβάλλονται υποχρεωτικά
α) ο τίτλος ιδιοκτησίας του θανόντος (εφόσον υπάρχει),
β) η ληξιαρχική πράξη θανάτου
γ) πιστοποιητικό “εγγύτερων συγγενών” από Κ.Ε.Π. ή ληξιαρχείο Δήμου
δ) πιστοποιητικό “περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης” από ειρηνοδικείο και πρωτοδικείο
ε) πιστοποιητικό “περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς” από ειρηνοδικείο και πρωτοδικείο για κάθε κληρονόμο

Όταν δεν υπάρχει συμβόλαιο και επικαλεστείτε χρησικτησία, θα πρέπει να αποδειχθεί 20ετής νομή και κατοχή- αλλιώς το ακίνητο δεν μπορεί να δηλωθεί στο Κτηματολόγιο. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι απαραίτητη η προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος στο Ε.Γ.Σ.Α.’87, και επιπλέον κάθε δυνατό έγγραφο προς απόδειξη της εικοσαετούς κτήσης όπως:

α) δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως, λ.χ. δηλώσεις στο Ε9 της φορολογικής δήλωσης,
β) συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο,
γ) συμβόλαιο όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου,
δ) πράξη αναγνώρισης ορίων,
ε) μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν βέβαιη χρονολογία,
στ) υποθήκες και εν γένει βάρη που έχουν συσταθεί στο ακίνητο για το οποίο δηλώνεται ως λόγος κτήσεως η χρησικτησία,
ζ) έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα (π.χ. ΟΣΔΕ), από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση,
η) αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος,
θ) αποδείξεις Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., εταιρειών ύδρευσης κ.λπ. προς τον δηλούντα,
ι) αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν αμφισβητείται η χρονολογία τους,
κ) παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν με εντολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο,
λ) βεβαιώσεις δημάρχου για τα δικαιώματα επί του ακινήτου του δηλούντος ή και των προκατόχων του ή την άσκηση νομής επ’ αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας εικοσαετίας,
μ) οικοδομική άδεια στο όνομα του δηλούντος,
ν) έγγραφο επιβολής στον δηλούντα προστίμου λόγω πολεοδομικών παραβάσεων,
ξ) παλαιό (20ετίας) ιδιωτικό συμφωνητικό (π.χ. πώλησης ή διανομής) που αναφέρει το δηλούντα ως κύριο του ακινήτου,
ο) ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο.

Εσείς θα κάνετε δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο, συγκεντρώνοντας όσα περισσότερα δικαιολογητικά μπορείτε. Για παράδειγμα θα πρέπει να καταθέσετε αντίγραφα Ε9, Τοπογραφικό Διάγραμμα κ.ά. Το αρμόδιο τμήμα της κτηματογράφησης, θα επεξεργαστεί τα στοιχεία που θα υποβάλετε, προκειμένου να ελέγξει αναφορά έκταση του Δημοσίου ή άλλων ιδιοκτητών, που ενδεχομένως έχουν τίτλο ιδιοκτησίας.

Η ένορκη βεβαίωση ενώπιον του συμβολαιογράφου δεν αποτελεί τίτλο κυριότητας. Μπορούν όμως, οι ένορκες βεβαιώσεις να χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη χρησικτησίας μαζί με άλλα δικαιολογητικά π.χ. Ε9, λογαριασμό νερού κ. ά. και να αποδείξετε το δικαίωμα σας στο ακίνητο, χωρίς συμβόλαιο στο Κτηματολόγιο.

Ναι, τα δηλώνετε και αυτά, αρκεί να ξέρετε τη θέση τους, για να μπορείτε να τα εντοπίσετε στη συνέχεια στον χάρτη του κτηματολογίου.

Στην περίπτωση αυτή όμως, επειδή δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας για το ακίνητο, θα πρέπει να προσκομιστούν τουλάχιστον δύο έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι ο πατέρας σας ασκούσε πράξεις νομής επί 20ετία στα ακίνητα, όπως: δηλώσεις ΟΣΔΕ, αποδείξεις ΔΕΗ – ΟΤΕ, οικοδομική άδεια ή και ένορκες βεβαιώσεις.

Προτού υποβάλλετε τα δικαιολογητικά στο κτηματολόγιο, καλό θα ήταν να συντάξετε τοπογραφικά διαγράμματα των ακινήτων για τον ορθότερο εντοπισμό τους. Τα δικαιολογητικά που θα καταθέσετε επιπλέον των τοπογραφικών διαγραμμάτων είναι τα εξής:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου
β) Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης ή δικαστική απόφαση με την οποία αυτή κηρύχθηκε κύρια, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη
γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και
δ) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς
ε) Αποδεικτικά στοιχεία νομής του ακινήτου

Θα τα χάσουν. Όποια ακίνητα δεν δηλωθούν χαρακτηρίζονται ως “αγνώστου ιδιοκτήτη”. Οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων θα μπορούν να προσφύγουν δικαστικώς, αλλά μόνο για να διεκδικήσουν χρηματική αποζημίωση. Για τα παλιά προγράμματα (1997- 1999) ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται “αγνώστου ιδιοκτήτη” εάν δεν δηλωθεί σε 14 χρόνια και για τα νέα (2008 και μετά) αν δεν δηλωθεί σε επτά χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στη θέση του Υποθηκοφυλακείου.

Έχετε περισσότερες απορίες;